Grande Media

Theo một cuộc khảo sát của Google thì ...

Do đó, để có một chiến dịch Quảng cáo hiệu quả. Việc nhắc nhở những Khách hàng tiềm năng đã từng vào Website về Sản phẩm, Dịch vụ cũng như Thương hiệu của bạn Sử dụng phương pháp Tiếp thị lại ( Remarketing ) rất quan trọng

Giải Pháp Marketing Online Tổng Thể

Grande Media cung cấp đến Khách hàng giải pháp Marketing Online Với phương pháp, Tận dụng tối đa các dịch vụ Quảng cáo trực tuyến như :

  • Quảng cáo Google Search
  • Quảng cáo Banner Remarketing trên các trang Thông tin, Báo điện tử hàng đầu
  • Quảng cáo Facebook

Nhằm mang đến hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Khách hàng với chi phí hợp lý nhất.

Cách giải pháp của chúng tôi hoạt động

Theo một cuộc khảo sát của Google thì …

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”]

Kh\u00e1ch h\u00e0ng r\u1eddi kh\u1ecfi Website m\u00e0 kh\u00f4ng th\u1ef1c hi\u1ec7n vi\u1ec7c \u0111\u1eb7t h\u00e0ng hay th\u1ef1c hi\u1ec7n cu\u1ed9c g\u1ecdi.<\/h5>”,”text_selected_editor”:”html”,”more_text”:””,”more_url”:””},{“container_color”:false,”container_position”:”top”,”icon”:””,”icon_title”:””,”icon_color”:”#FFFFFF”,”icon_image”:838,”icon_image_size”:”full”,”title”:””,”text”:”
Ch\u1ec9 l\u01b0\u1edbt qua v\u00e0 kh\u00f4ng n\u1eafm r\u00f5 Th\u00f4ng tin v\u1ec1 S\u1ea3n ph\u1ea9m, D\u1ecbch v\u1ee5 m\u00e0 Website gi\u1edbi thi\u1ec7u.<\/h5>”,”text_selected_editor”:”html”,”more_text”:””,”more_url”:””},{“container_color”:false,”container_position”:”top”,”icon”:””,”icon_title”:””,”icon_color”:”#FFFFFF”,”icon_image”:837,”icon_image_size”:”full”,”title”:””,”text”:”
Kh\u00e1ch h\u00e0ng th\u01b0\u1eddng c\u00f3 th\u00f3i quen so s\u00e1nh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, gi\u00e1 c\u1ea3. Tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh.<\/h5>”,”text_selected_editor”:”html”,”more_text”:””,”more_url”:””}],”fonts”:{“title_options”:{“font”:”default”,”size”:false,”size_unit”:”px”,”color”:false,”so_field_container_state”:”closed”},”text_options”:{“font”:”default”,”size”:false,”size_unit”:”px”,”color”:false,”so_field_container_state”:”closed”},”more_text_options”:{“font”:”default”,”size”:false,”size_unit”:”px”,”color”:false,”so_field_container_state”:”closed”},”so_field_container_state”:”closed”},”container_shape”:””,”container_size”:”150px”,”container_size_unit”:”px”,”icon_size”:”150px”,”icon_size_unit”:”px”,”per_row”:3,”responsive”:true,”_sow_form_id”:”59072d18af9a3″,”_sow_form_timestamp”:”1532704346690″,”icon_size_custom”:false,”title_link”:false,”icon_link”:false,”new_window”:false,”so_sidebar_emulator_id”:”sow-features-81310001″,”option_name”:”widget_sow-features”},”args”:{“before_widget”:”

“,”after_widget”:”<\/div><\/div>”,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>”,”widget_id”:”widget-0-0-1″}}” />[/siteorigin_widget]

Do đó, để có một chiến dịch Quảng cáo hiệu quả.
Việc nhắc nhở những Khách hàng tiềm năng đã từng vào Website về Sản phẩm, Dịch vụ cũng như Thương hiệu của bạn
Sử dụng phương pháp Tiếp thị lại ( Remarketing ) rất quan trọng

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

“,”after_widget”:”<\/div>”,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>”,”widget_id”:”widget-1-0-0″}}” />[/siteorigin_widget]

Giải Pháp Marketing Online Tổng Thể

Grande Media cung cấp đến Khách hàng giải pháp Marketing Online
Với phương pháp, Tận dụng tối đa các dịch vụ Quảng cáo trực tuyến như :

✔ Quảng cáo Google Search

✔ Quảng cáo Banner Remarketing trên các trang Thông tin, Báo điện tử hàng đầu

✔ Quảng cáo Facebook
Nhằm mang đến hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Khách hàng với chi phí hợp lý nhất.

Cách giải pháp của chúng tôi hoạt động

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”]

“,”after_widget”:”<\/div>”,”before_title”:”

“,”after_title”:”<\/h3>”,”widget_id”:”widget-3-1-0″}}” />[/siteorigin_widget]